top of page

Cel trainers

De cel trainers is een ondersteunende groep trainers die het bestuur helpt met diverse taken om de clubactiviteiten vlot te laten verlopen.

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.


Ervaar je problemen en wens je hierover te praten? Onze club neemt elke melding ernstig en behandelt deze met de nodige discretie. 

bottom of page