top of page

Reglementen

Inschrijving

1. Procedure voor inschrijving

 • Schrijf je online in via Gymfed.

 • Betaal het volledige inschrijvingsgeld.

 • Een skipper is pas lid van de club en verzekerd wanneer beide stappen voltooid zijn.

2. Leeftijdscategorieën

 • Alle skippers schrijven zich in volgens hun leeftijdscategorie.

 • Trainers kunnen uitzonderlijk besluiten een skipper in een andere leeftijdscategorie te plaatsen.

3. Groepsvorming

 • Indien er minder dan zes inschrijvingen voor een bepaalde groep zijn, wordt deze groep niet opgestart. Skippers kunnen dan aansluiten bij een andere groep of hun lidgeld terugkrijgen.

4. Terugbetaling inschrijvingsgeld

 • Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald, tenzij de groep wordt afgelast.

 • Uitzondering: Bij medische redenen waardoor een skipper volledig moet stoppen met rope skipping, kan (een deel van) het lidgeld worden terugbetaald na voorlegging van een medisch attest en goedkeuring door het bestuur. Administratieve kosten worden in mindering gebracht.

5. Vergoedingen voor gediplomeerde trainers

 • Gediplomeerde trainers die zich engageren voor het rope skippingseizoen krijgen een vergoeding van 40 euro voor verzekerings- en administratieve kosten.

 

Algemene Afspraken & Richtlijnen

1. Algemene gedragsregels

 • Zorg dat je steeds tijdig aanwezig bent in de sportzaal.

 • Laat waardevolle voorwerpen thuis.

 • Gebruik geen sociale media tijdens de training.

 • Houd de zaal netjes: afval hoort thuis in de vuilnisbak.

 • Gebruik bij voorkeur geen sportschoenen die ook buiten worden gedragen.

2. Ophalen en verlaten van de les

 • Skippers worden na de les tijdig opgehaald.

 • Skippers kunnen de les niet zomaar eerder verlaten. Dit is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen:

  • De ouder haalt de skipper persoonlijk op in de zaal.

  • De skipper heeft een schriftelijke toestemming van de ouder die wordt getoond aan de trainer.​

 

3. Wijzigingen in het programma

 • Eventuele wijzigingen in het programma (locatie, tijdstip, etc.) worden gecommuniceerd via het bij inschrijving opgegeven e-mailadres.

 • Ouders brengen hun jongere skippers tot in de sportzaal om te controleren of er les is. Door onvoorziene omstandigheden kan een training soms niet doorgaan.

 

4. Verzekering en kwetsuren

 • Skippers die tijdens de les een kwetsuur oplopen, krijgen normaal een verzekeringsformulier van de trainer. Indien dit niet gebeurt, neem dan contact op met de verantwoordelijke trainer.

 

5. Gegevensbescherming

 • Om optimaal te kunnen functioneren, heeft de club bepaalde gegevens van uw kind nodig. De Wet Verwerking Persoonsgegevens van 08.12.92 is van toepassing op deze gegevens. U heeft het recht om deze gegevens in te zien en, indien nodig, te laten corrigeren binnen de wettelijk vastgestelde termijn.

 

6. Publicatie van foto’s en video’s

 • De club publiceert foto's en video's van leden op haar website en sociale media. Door akkoord te gaan met dit reglement, geeft u toestemming voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto's en sfeerbeelden.

 • Ouders en leden die bezwaar hebben tegen publicatie dienen dit schriftelijk mee te delen aan het bestuur.

Afspraken voor Competitieskippers

1. Aanwezigheid op trainingen

 • Competitie- en demoskippers moeten op alle trainingen aanwezig zijn.

 • Bij onvoorziene omstandigheden dient de skipper de trainer vooraf te verwittigen.

 

2. Samenstelling competitieteams

 • Na inschrijving en betaling worden de competitieteams samengesteld.

 • Er kunnen bij inschrijving geen voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de samenstelling van de competitieteams.

 • Skippers kiezen bij inschrijving om lid te worden van de club en vertrouwen op een objectieve en correcte samenstelling van de teams.

 

3. Team- en stroomindeling

 • De trainers beslissen in welk team en welke stroom/niveau de skipper zal deelnemen aan competities.

 • Deze indeling wordt op een plichtsbewuste manier gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende factoren.

 

4. ​Selectie voor Europees en Wereldkampioenschap

 • Bij selectie voor het Europees en Wereldkampioenschap worden specifieke afspraken gemaakt met de betrokken skippers.

 • Totaal engagement, 100% inzet, en aanwezigheid tijdens de voorbereidingsperiode en de wedstrijd zelf zijn hierbij de belangrijkste elementen.

bottom of page